Pregledi ginekologa. Vaginlani ultrazvuk.
Ekspertni ultrazvuk trudnica 4D ulrazvuk trudnica.
Pregled dojki. Videokolposkopija.
PAPA test. Uzorkovanje briseva vaginalnog i crevikalanog.
Radiotalasna terapija ranica i kondiloma.
Vodjenje trudnoće kod najboljih stručnjaka.
Kardiotokografska dijagnostika.